top of page

Zwolnienie z Opłaty

Federalna opłata podatkowa ma miejsce wtedy, gdy IRS legalnie przejmuje nieruchomości podatnika, pojazdy, płace, rachunki bankowe i wszelkie inne nieruchomości w celu pokrycia długu podatkowego.

Podatnik może złożyć wniosek o umożenie podatku odwołując się do urzędu skarbowego. IRS może umożyć opłatę jeżeli (między innymi):

  • podatnik spłaci dług

  • IRS ustala, że ​​opłata stawia podatnika w bezpośredniej trudnej sytuacji ekonomicznej - np. ustalają, że ze względu na podatek podatnik nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych

  • podatnik zawiera umowę ratalną, w której opłata podatkowa nie może być kontynuowana

bottom of page