top of page

Oprócz milionów indywidualnych i biznesowych podatków IRS otrzymuje co roku również dokumenty od pracodawców, które dostarczają informacji o dochodach poszczególnych podatników.

Podmiot odpowiedzialny za generowanie 1099 musi dostarczyć jeden egzemplarz dla podatnika i jeden do IRS.

 

Wymogiem IRS jest zaraportowanie 1099 do dnia
31-go stycznia, w przeciwnym razie karą będą obciążeniu pracodawcy.

* do 31 dni spóźnienia $50 za jeden formularz

* formularz zaraportowany przed 1-szym sierpniem -
   $100 za jeden formularz

* po 1-szym sierpnia - $260 za jeden formularz 

bottom of page