Podatek od sprzedaży jest to podatek konsumpcyjny nałożony przez rząd na sprzedaż towarów i usług. 

Taki podatek jest pobierany w punkcie sprzedaży, przez sprzedawcę.