top of page

Podatek za komercyjne używanie publicznych dróg

Każdy własciciel komercyjnego pojazdu którego waga jest wyższa niż 55,000 funtów jest zobowiązany do płacenia tego podatku.


Podatek taki należy zapłacić do końca miesiąca ktory następuje po miesiącu zakupy ciężarówki.

 

Na przykład:
Jeżeli ciężarówka została zakupiona 20 września, ostatnim terminem do zapłaty będzie 31 październik.


 

bottom of page