top of page

Umożenie Kary

 

Podatnik może kwalifikować się na umożenie kary jeżeli:

  • poprzednio nie złożono deklaracji podatkowej lub jeśli w ciągu ostatnich 3 lat nie było kar

  • wszystkie bierzące deklaracje podatkowe zostały złożone lub jest złożone przedłużenie podatkowe

  • każdy należny podatek został zapłacony lub został ustalony do zapłaty

Zaleca się aby należny podatek został zapłacony przed złożeniem wniosku o umożenie kary.

bottom of page