top of page

 • Rozliczenie z zeszłego roku

 • Numery Social Security 

DOCHÓD

 • W-2 forms

 • 1099 forms

 • Przychody z wynajmu i związane z nimi wydatki

 • Bezrobocie

 • Podsumowanie dochodów w przypadku osób prowadzących        działalność na własny rachunek

 • Dochód emerytalny

 • Odsetki i dywidendy

 • Przychód netto od spółki lub partnerstwa, formularz K-1

ODLICZENIA

 • Składki na konta emerytalne

 • Koszty edukacyjne

 • Rachunki medyczne

 • Podatki od nieruchomości i odsetki hipoteczne

 • Datki charytatywne

 • Wyjazdy szkolne

 • Podatki państwowe i lokalne

 • Koszty opieki nad dziećmi, np. opieka dzienna, niania, obóz letni

 • Jeżeli jesteś ubezpieczony przez Marketplace, np. Obama Care,  przynieś formularz 1095-A

PAYMENTS 

Dowód szacunkowych płatności dokonanych w 2019 r., jeśli taki istnieje.

Tax Checklist

iStock_000016212643_Small (Mobile).jpg
bottom of page